عکس و خبر

هشتمین حراج تهران «حراج هنر معاصر ایران»

شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

هشتمین حراج تهران «حراج هنر معاصر ایران»

دسته بندی : عکس و خبر تاریخ : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

دومین مرحله حراج تهران در حالی برگزار شد که رویکرد آن به سمت نسل متاخر و هنر معاصر ایران متمایل بود و تعداد زیادی از آثار این حراج به دهه ٨٠ و ٩٠ اختصاص داشت؛ مجموع فروش این رویداد به ١٤ میلیارد و ٩٥٢ میلیون تومان رسید.

همت خواهی